Gimtadienio sveikinimai

Rūšiuoti pagal:
 • Šią dieną tau linkiu:

  Ispaniškos kaitros,
  Čigoniško linksmumo,
  Amerikietiškos sąskaitos banke,
  Indiškos karštos meilės
  Ir paprastos, Lietuviškos laimės!

  Su gimimo diena!


 • Ne skaičiai nulemia metus, o mūs keliai, darbai ir mintys.
  Tuo, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti.
  Tad liki visada tokia, kokią mes mylim ir pažystam,
  Su šypsena gera, jaukia ir siela sklidina jaunystės!


 • Tebūna visko. Visko žmogui reikia,
  O kad laimingas būtų – tiek nedaug.
  Jei nori, kad sėkmė ateitų,
  Tu garsiai, garsiai ją pašauk.
  Ir nebijok nusišypsoti žmogui,
  Rimtumo jau ir taip gyvenime gana.
  Tuomet pasaulis geras pasidaro,
  Ateis ir laimė lyg šviesi diena.


 • Kiek daug jėgos, švelnumo ir gerumo sutelpa tavo širdy,
  Kiek daug gerų darbų nudirbo tavo rankos,
  Kiek daug naktų skaičiavo tavo mintys ir dejavo tik viena – tavo širdis.
  Tebūna tavo vardas, tavo darbas šventas,
  Tebūna tavo dienos ilgos ir džiaugsmingos,
  O laikas tekartoja: “Nepalūžti, nepavargti ir gyventi, gyventi!”


 • Būk ta, kurios rankos laiko pasaulį.
  Kurios širdis sušildo žemę.
  Kurios daina įsako mylėti.
  Kurios žodis įsako gyventi.
  Būk šviesa, kurioje viskas auga.
  Būk daina, kurią visi dainuoja.
  Būk tiesa, kurios trokšta visas pasaulis.


 • Kai apsiniaukia saulės spindulys,
  Kada laukai ir pievos ištuštėja,
  Matai, kaip grimzta metai vis gilyn
  Ir pajunti, kad pusė kelio jau praėjo.
  Dar kiek jėgos, kūrybinės minties
  Ir dienos, metai lekia greitai.
  Mes linkim iš visos širdies
  Su ugnele širdy toliau gyventi.
  Nesakome, kad laimė lietus per kraštus,
  Bet linkime – tebus jos tiek, kiek reikia.
  Sveikatos, džiaugsmo ir sėkmės – turbūt,
  Tai viskas, ko labiausiai žmogui reikia.